Sākums > Jaunumi

Transferencē fokusēta psihoterapija Latvijā!

15 psihoterapeiti no Latvijas (ārsti- psihoterapeiti: Inita Lēna Goldšteina, Rolands Ivanovs, Līga Lismane, Ernests Pūliņš- Cinis, Gunta Rijkure, Žanete Sebre, Tatjana Sproģe, Andis Užāns, Iveta Valaine, Tija Vanaga, Jānis Vītiņš, Inta Zīle un psiholoģes Aija Apele, Lolita Muzikante un Aiva Sauka) sadarbībā ar Starptautisko Transferencē fokusētās psihoterapijas asociāciju ir apguvuši Transferencē fokusētās psihoterapijas teorētisko bāzes moduli. Tālāko- praktisko- apmācību turpina deviņi  kolēģi (ārsti- psihoterapeiti: Inita Lēna Goldšteina, Rolands Ivanovs, Līga Lismane, Gunta Rijkure, Tatjana Sproģe, Andis Užāns, Iveta Valaine, Inta Zīle un psiholoģeLolita Muzikante).

 

 

Transferencē fokusētā psihoterapija ir viena no galvenajām pierādījumos balstītām psihoterapijas metodēm, kas īpaši efektīva ir personības traucējumu ārstēšanā. Tā nav piemērota katram, bet dod labus rezultātus tiem, kas paši ir gatavi aktīvi iesaistīties ārstēšanas procesā. TFP palīdz ieraudzīt un atpazīt savas pretrunīgās personības daļas, balstoties attiecībās ar psihoterapeitu. Psihoterapijas procesā var ieraudzīt bērnības pieredzes ietekmi uz šodienas dzīvi un to mainīt, pieņemot pretrunīgās emocijas, kas saistītas ar bērnībā pārdzīvotajām situācijām, kad bērns bija bezspēcīgs ietekmēt apkārtnotiekošo.
TFP ir noderīga tiem, kas ilgstoši cieš, nespējot izveidot stabilas un funkcionālas attiecības vai būt patstāvīgi. TFP var palīdzēt cilvēkiem, kuru emocijas ir intensīvas, mēdz strauji mainīties un ir grūti izturamas (bieži to iespaidā rodas konflikti vai tiek nodarīts kaitējums sev vai citiem, kā arī ir grūtības skaidri definēt savu identitāti). Ne velti Vācijā valsts apmaksā 300 TFP sesijas hroniskajiem bezdarbniekiem, kā arī Lielbritānijā 3 gadus TFP personības traucējumu pacientiem.

TFP pamatprincipi:
- Problēmas, kas cilvēkam traucē un rada grūtības ikdienas dzīvē, neizbēgami parādīsies arī attiecībās ar psihoterapeitu;
- Melnbaltā domāšana un uztvere ir saistīta ar iekšējām pretrunām. Tās atrisinot, dzīvē parādās vairāk krāsu;
- Personības attīstība un strukturālas pārmaiņas var notikt psihoterapijas procesā;
- Ja vien ir motivācija, cilvēks var mainīt savu personību un līdz ar to- arī dzīvi, visa mūža garumā.
Galvenās TFP tehnikas:
- Strikti formulēti psihoterapijas mērķi un noteikumi (laikā apmeklētas un apmaksātas sesijas, izvairīšanās no haotiskas uzvedības);
- Lai uzsāktu TFP, nepieciešama vismaz viena ārpusterapijas aktivitāte vai darbs;
- Uzmanība tiek pievērsta šī brīža, ne tik daudz pagātnes, attiecībām;
- Aktivitāšu, kas var sniegt pozitīvu gandarījumu, veicināšana.
Papildus informācija:
https://istfp.org/about-tfp/about-transference-focused-psychotherapy-tfp/