Par mums > Apmācīttiesīgie terapeiti

Apmācīttiesīgie terapeiti

LĀPA psihoterapeiti, kuriem ir tiesības veikt personisko apmācības psihoterapiju

Apstiprināts LPTA pilnsapulcē 15.02.06.
Saraksts stājas spēkā no 01.03.06.
Papildināts 16.06.11., 05.12.12., 13.11.13, 25.04.2015., 14.06.2016.

 

1.   Dr. Gunta Andžāne

2.   Dr. Zaiga Blaua
3.   Dr. Valdis Briedis

4.   Dr. Rudīte Cedriņa
5.   Dr. Dace Cerava

6.   Dr. Tarass Ivaščenko

7.   Dr. Ilze Lāce

8.   Dr. Silvija Lejniece

9.   Dr. Aleksandrs Moškins

10. Dr. Žanete Sebre

11. Dr. Jeļena Siņicka

12. Dr. Voldemārs Švarcs

13. Dr. Indra Upmiņa

14. Dr. Artūrs Utināns

15. Dr. Andis Užāns

16. Dr. Tija Vanaga

17. Dr. Monta Vasiļevska

18. Dr. Andris Veselovskis

19. Dr. Inta Zīle