Par mums > Apmācīttiesīgie terapeiti

Apmācīttiesīgie terapeiti

Latvijas Ārstu biedrības apstiprināti apmācīttiesīgie LĀPA biedri

Saraksts atjaunots 27.11.2023.

 

Artūrs Ancāns

Gunta Andžāne

Zaiga Blaua

Valdis Briedis

Rudīte Cedriņa

Dace Cerava

Inita Lēna Goldšteina

Tarass Ivasčenko

Maija  Kārkliņa

Evi  Kārnija

Anžela Kertudo

Ilze Lāce

Silvija Lejniece

Ilze Mežraupe

Aleksandrs Moškins

Oļegs Pļesunovs

Anatolijs Požarskis

Inguna Rudzīte

Erika Rutkovska

Maija Šetlere

Ilze Siliņa

Baiga Šmite

Velga Sudraba

Voldemārs Švarcs

Indra Upmiņa

Artūrs Utināns

Andis Užāns

Monta Vasiļevska

Andris Veselovskis

Jānis Vītiņš

Inta Zīle