Par mums > Apmācīttiesīgie terapeiti

Apmācīttiesīgie terapeiti

LĀPA psihoterapeiti, kuriem ir tiesības veikt personisko apmācības psihoterapiju

Apstiprināts LPTA pilnsapulcē 15.02.06.
Saraksts stājas spēkā no 01.03.06.
Papildināts 16.06.11., 05.12.12., 13.11.13, 25.04.2015., 14.06.2016.

 

1.   Dr. Gunta Andžāne

2.   Dr. Zaiga Blaua
3.   Dr. Valdis Briedis

4.   Dr. Rudīte Cedriņa
5.   Dr. Dace Cerava

6.   Dr. Tarass Ivaščenko

7.   Dr. Ilze Lāce

8.   Dr. Silvija Lejniece

9.   Dr. Aleksandrs Moškins

10. Dr. Žanete Sebre

11. Dr. Voldemārs Švarcs

12.Dr. Indra Upmiņa

13.Dr. Artūrs Utināns

14. Dr. Andis Užāns

15. Dr. Tija Vanaga

16. Dr. Monta Vasiļevska

17. Dr. Andris Veselovskis

18. Dr. Inta Zīle