Kolēģiem > Apmācību programmas > Grupu analītiskā psihoterapija

Grupu analītiskā psihoterapija

 

RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnika sadarbībā ar Latvijas Ārstu
psihoterapeitu asociāciju piedāvā mācību programmu
Grupu analītiskās psihoterapijas pamati - fokusēta grupu analītiskā psihoterapija

 

 

Mācības  sāksis  2022.  gada  23.   augustā

Pasniedzēji :
➢ Dr.med. Steinars Lorentzens, Oslo universitātes profesors, psihoanalītiķis, psihiatrs, psihoterapeits,
grupu analītiķis, Grupu analīzes institūta dibinātājs;
➢ Dr.med. Velga Sudraba, RSU docente psihoterapeite, grupu psihoterapeite;
➢ MD Tija Vanaga, psihoterapeite, grupu psihoterapeite;
➢ Dr.psych. Vineta Silkāne, ViA asociētā profesore, klīniskā un veselības psiholoģe.

 

Programma  šeit

 

Mācības tiks īstenotas klātienē un tiešsaistē.

Aicinam pieteikties līdz 20.08.2022
Pēc programmas pabeigšanas tiks izsniegts sertifikāts
Pieteikšanās mācībām, rakstot un sūtot CV uz e-pastu Info@Psihosomatika.lv