Par mums > Veicinātājbiedri > Laura Valaine

dr. Laura Valaine

Kontakti

laura.valaine.md@gmail.com, tel.nr.-28376456

Prakses  vieta

Kristapa iela  30,  RIGa

izglītība

rezdiente  psihoterapijā,

RSU  doktorante

Darba  pierdze

pasniedzeja  RSU  Psihosmatikas   un  psihoterapijas  katedrā