Psihoterapija > Psihoterapijas metodes > Individuālā psihoterapija > Kā lai uzticos?

Kā lai uzticos psihoterapeitam?

Katrs grib būt drošs par sava psihoterapeita kvalifikāciju.
Latvijas Psihoterapeitu asociācija (LĀPA) rekomendē griezties pēc psihoterapeita palīdzības pie Latvijas Ārstu biedrībā sertificētiem psihoterapeitiem, kas ir izgājuši pilnu apmācības kursu psihoterapeita specialitātē un nokārtojuši atbilstošus eksāmenus.

Lai kļūtu par sertificētu psihoterapeitu, ārstiem ir jāmācās vēl pēc ārsta grāda iegūšanas četrus gadus pēcdiploma apmācībā psihoterapijā. Apmācība ietver noteiktu teorētisko zināšanu programmu, vismaz vienu gadu ilgu personīgo apmācības psihoterapiju pie pieredzējuša kolēģa un pacientu terapiju supervīziju (pārraudzības) procesu divu gadu garumā pie diviem apmācīttiesīgiem psihoterapeitiem.

Latvijas Ārstu biedrības Psihoterapeita specialitātes sertifikāts ir jāatjauno ik piecus gadus, tātad psihoterapeitiem ir mūža garuma apmācība. LĀPA ir izstrādājusi noteiktas prasības, kas atspoguļo kolēģa pietiekamu izaugsmi atbilstošu mūsdienu psihoterapijas attīstībai arī pēc pirmās sertifikācijas psihoterapeita specialitātē.