Kolēģiem > Kongresi, konferences, semināri

Kongresi, konferences, semināri

 

2023.  gada 23.24. marts  LU 81. starptautiskā zinātniskā konference, zoom paltformā  Psihiskās veselības  sēde 24.  martā 11:00-13:00  konferences  tīmekļa  vietne

 

2023.  gada  27.-31. marts   RSU  Zinātnes   nedēļa pasākuma  tīmekļa  vietne

viena  no sekcijām  Mental Health and and Neuroscience (29.-31. marts)

 

2023. gada  23.-25.  jūnijs EMDR Eiropas  kongress

Boloņa,  Itālija   kongresa  tīmekļa vietne

 

. 25.  marts 2023. gada 29.-30.  jūnijs  Kongrress " Mentalizācijā  balstīta  terapijas bērniem  un  pusaudžiem" , Barselona, Spānija  kongresa tīmekļa  vietne

 

2023.  gada  28. septembris- 1.  oktobris  Pasaules Psihiatrijas  asociācijas 23.   kongress,

Vīne, Austrija  kongresa  tīmekla  vietne