Kolēģiem > Apmācību programmas > Lekciju cikls psihoterapijas tehnikā

Lekciju cikls psihoterapijas tehnikā

Lekciju cikla 6. gada plāns 2017/2018.


08.09. Trauksme KBT skatījumā- Monta Vasiļevska.


06.10. Trauksme psihoanalītiskā skatījumā- Silvija Lejniece.


03.11. Psihiskais pamirums (psychic deadness)- Inta Zīle.


01.12. Homoseksualitātes psihoterapeitiskie aspekti- Iveta Valaine.


12.01. Perversijas un psihoterapeitiskā tehnika darbā ar tām- Jeļena Siņicka.


02.02. Starppaaudžu traumas manifestācijas psihoterapijā- Silvija Lejniece.


02.03. Psihisko attīstības mehānismu veidošanās bērnu psihoterapeita skatījumā- Ingrīda Rateniece.


06.04. Neiropsihoanalīze: jaunākie pētījumi un atklājumi neirozinātnēs

(pamatemociju sistēmas, apzinātais ID u.c.)- Žanete Sebre.

 

Sīkāka informācija un pieteikšanās pie Inta Zīles (29100275), epasts: inta.zile@yahoo.com.