Par mums > LĀPA institūcijas

LĀPA institūcijas

Latvijas Ārstu psihoterapeitu asociācijas vēlētās institūcijas 2015.g

Prezidente: Tija Vanaga
Atbildīgā sekretāre: Gunta Andžāne
Valde:

Tija Vanaga

Gunta Andžāne

Voldemārs Švarcs

Diāna Lapsa

Ingrīda Senkāne

Andis Užāns

Jānis Vītiņš

Inta Zīle

 

Sertifikācijas komisija

Priekšsēdētājs: Voldemārs Švarcs

Sekretāre: Monta Vasiļevska

Dainis Balodis

Silvija  Lejniece

Jeļena Siņicka

Indra Upmiņa

Tija Vanaga

Sandra Vītola

 

Ētikas komisija

Priekšsēdētāja: Silvija Lejniece

Diāna Lapsa

Inta  Kalniņa

Andžela Pavloviča

Sandra Vītola

Revīzijas komisija

Velga Sudraba

Inga Pētersone

Maija Šetlere