Par mums > LĀPA institūcijas

LĀPA institūcijas

Latvijas Ārstu psihoterapeitu asociācijas vēlētās institūcijas 2023.g

Prezidente: Gunta Andžāne
Atbildīgā sekretāre: Agita Lazdiņa
Valde:

Gunta Andžāne
Tarass Ivaščenko

Anžela Kertudo

Agita Lazdiņa 
Ernests Pūliņš-Cinis

Gunta Rijkure

Voldemārs Švarcs 
Jānis Vītiņš

 

Sertifikācijas komisija

Priekšsēdētājs: Voldemārs Švarcs

Priekšsēdētāja  vietniece: Velga Sudraba

Sekretāre: Ingūna Rudzīte

Dace Cerava
Silvija Lejniece
Ilze Treimane
Andis Užāns
Inta Zīle

 

Ētikas komisija

Priekšsēdētāja: Silvija  Lejniece

Valdis  Briedis

Inta  Kalniņa

Diāna Lapsa

Sandra Vītola

Revīzijas komisija

Priekšsēdētājs  Jānis Ozols

Artūrs Ancāns  
Viktorija Delāta