Par mums > LĀPA institūcijas

LĀPA institūcijas

Latvijas Ārstu psihoterapeitu asociācijas vēlētās institūcijas 2019.g

Prezidente: Gunta Andžāne
Atbildīgā sekretāre: Inese  Drēska
Valde:

Gunta Andžāne
Inese Drēska
Tija Vanaga

Inita Lēna Goldšteina
Inga Pētersone
Velga Sudraba
Andis Užāns
Jānis Vītiņš

 

Sertifikācijas komisija

Priekšsēdētāja: Tija  Vanaga

Sekretāre: Monta Vasiļevska

Dace Cerava
Voldemārs Švarcs
Ilze Treimana
Indra Upmiņa
Sandra Vītola
Inta Zīle

 

Ētikas komisija

Priekšsēdētāja: Silvija Lejniece

Inta Kalniņa
Diāna Lapsa
Andžela Pavloviča
Sandra Vītola

Revīzijas komisija

Ingrīda Senkāne
Inguna Rudzīte
Viktorija Delāta