Par mums > Mūsu biedri > Maija Dubava

Dr. Maija Dubava

Metodes

Individuālā psihodinamiskā psihoterapija.
Pusaudžu psihoterapija, konsultācijas vecākiem.

Kontakti

Tel.: 29 26 75 57 ; mdmd@inbox.lv; https://psihoterapeite.wordpress.com

Darba valodas

Latviešu, krievu

Prakses vieta

Rīga, Elizabetes iela 75

Izglītība

Personības traucējumi. Seminārs Tallinā 4-6.06.15. Eiropas biedrība Personības

traucējumu izpētei

Ārstu psihoterapeitu regulārie semināri " Psihoterapijas tehnika", " Normāla attīstība",

" Psihopatoloģija" no 2012.-2015.g.

Psihoterapeitu diskusiju klubs no 2014.g.

Regulāras supervīzijas pie Somu psihoanalītiķa Kari Tekhonen, Latvijas

supervizoriem no 2008.g.

Somijas Pusaudžu psihiatru asociācijas apmācības programma „Bērnu un pusaudžu

psihoanalītiskā psihoterapija" 2008-2009.g.

dalība PIEE ( Psychoanalytic Institute for Eastern Europe) psihoanalīzes vasaras

skolās no 2008.-2014.g.

sertifikācija psihoterapijā- 2009.g.

Rīgas Stradiņa Universitātes Pēcdiploma izglītības fakultātes kurss „Psihosomatiskā

medicīna un psihoterapija" 2004.-2007.g.

Rīgas Medicīnas institūts (ar izcilību) - 1986.g., ārsta grāds.

Latvijas Valsts Universitātes Ķīmijas fak. Bioķīmijas specialitāte- 1976. g.

Darba pieredze

Ārsta prakse psihoterapijā no 2005.g.

Ārsts psihoterapeits BKUS bērnu psihiatrijas klīnikā no 2011.g.

Ārsts terapeits no 1986.-2005.g Rīgas 4. slimnīcā un privātpraksē

Īpašas intereses

Personību veidi, narcisisms