Kolēģiem > Apmācību programmas > Psihoterapeitiskā tehnika

Psihoterapeitiskā tehnika, 6. gads atkārtoti

 

16. 09.22. Trauksme KBT skatījumā (dr.M.Vasiļevska)

21.10.22. Perversijas un psihoterapeitiskā tehnika darbā ar tām (Aija Apele)
25.11.22. Trauksme psihoanalītiskā skatījumā (dr.S.Lejniece)
9.12.22. Psihiskais pamirums (dr.I.Zīle)
20.01.23. Psihisko aizsardzības mehānismu veidošanās bērnu psihoterapeita skatījumā (dr.I.Rateniece)
17.02.23. Homoseksualitātes psihoterapeitiskie aspekti (dr.I.Valaine)

17.03.23. Neiropsihoanalīze: jaunākie pētījumi un atklājumi neirozinātnēs (dr.Ž.Sebre)
21.04.23. Starppaaudžu traumas manifestācijas psihoterapijā (Dagnija Tenne)

 

Sīkāka informācija un pieteikšanās pie Intas Zīles (m.t.:29100275; inta.zile@yahoo.com)