Kolēģiem > Apmācību programmas > Psihoterapijas tehnika, 5. gads

Psihoterapijas tehnika, 5. gads

.

10.09.2021. „Novecojoša patība, tās psihoterapija," Inta Zīle.


15.10.2021. "Četras psihoanalīzes teorijas un to pielietojums klīniskajā praksē", Monta Vasiļevska.


26.11.2021. „Ēšanas traucējumu psihoterapija," Silvija Lejniece.


10.12.2021. „Trīs līmeņi psihoanalītiskajā darbā ar bērniem: aprakstošais līmenis (pēc A.Alvarez),"

Žanete Sebre.
21.01.2022. „Negatīva terapeitiskā reakcija," Ingrīda Rateniece.


18.02.2022. "Mazohistiskas personības struktūras psihoterapija," Aija Apele.


18.03.2022. „Trīs līmeņi psihoanalītiskajā darbā ar bērniem: izskaidrojošais (explanatory) un pastiprināti                                    atdzīvinošais (intensified vitalizing level) līmenis (pēc A.Alvarez)," Žanete Sebre.


08.04.2022. "Obesesīvi kompulsīvu traucējumu psihoterapija. KBT pieeja (klasiskā un jaunākā),"

Monta Vasiļevska.


Sīkāka informācija un pieteikšanās: Inta Zīle (m.t.:29100275; zile.inta@gmail.com).