Par mums > Rekvizīti

Rekvizīti


Latvijas Ārstu psihoterapeitu asociācija
Reģ. Nr. 40008193067
Juridiskā adrese: Skolas iela 3, Rīga, LV 1010

Bankas konts: Swedbank
IBAN: LV33HABA0551033183511
S.W.I.F.T. kods: HABALV22