Kolēģiem > Sertifikācijas komisijas sēžu datumi

Sertifikācijas komisijas sēžu datumi

2020. gadā-  13. maijs, 9. septembris