Kolēģiem > Sertifikācijas komisijas sēžu datumi

Sertifikācijas komisijas sēžu datumi


2016.gadā- 16. novembris


2017.gadā - 15.februāris, 17.maijs, 20.septembris, 16.novembris