Kolēģiem > Sertifikācijas komisijas sēžu datumi

Sertifikācijas komisijas sēžu datumi

2022.  gadā:  12. janvāris

9. marts

augusts ( datums tiks precizēts atkarībā no LU un RSU noteiktajiem rezidentūras noslēguma                                 valsts eksāmena datumiem - attiecas uz sertifikācijas eksāmenu, kas tiek kārtots reizē ar                                    rezidentūras noslēguma eksāmenu
14. septembris