Kolēģiem > Sertifikācijas komisijas sēžu datumi

Sertifikācijas komisijas sēžu datumi

2021. gadā-   10. februāris, 12. maijs, 13. oktobris