Par mums > Mūsu biedri > Velga Sudraba

Dr. Velga Sudraba

 

Metodes

Individuālā un grupu psihodinamiskā psihoterapija
Kognitīvi biheiviorālā terapija

Mentalizācijā balstīta terapija

Kontakti

mob. tel. 29115522
e-pasts: velgasudraba@gmail.com

velgasudraba.lv

Darba valodas

Latviešu, krievu

Prakses vieta

Rīga, Dzirnavu iela 34-23a

Izglītība

LĀB Psihoterapijas specialitātes sertifikāts, derīgs līdz 2019.

LĀB Narkoloģijas specialitātes sertifikāts, derīgs līdz 2016.g.
2013.-(2015.) Viļņas universitāte, mācību programma "Supervīzija"
2008.-2011. Rīgas Stradiņa universitāte, Doktorantūras nodaļa, studiju programma "Medicīna"
2007.-2008. Rīgas Stradiņa universitāte, Tālākizglītības fakultātes mācību programma „Psihoterapija un psihosomatiskā medicīna"
2006.-2007. Rīgas Stradiņa universitāte, Tālākizglītības fakultātes mācību programma "Grupu psihoterapija" , grupu psihoterapeita kvalifikācija
2004.-2006. Rīgas Stradiņa universitāte, Pēcdiploma izglītības fakultātes mācību programma „Grupu psihoterapijas pamati" , grupas koterapeita kvalifikācija
1997.-2002. Latvijas Moreno institūts un Stokholmas Psihodrāmas, Sociometrijas un Grupu psihoterapijas institūts, Psihodrāma, sociometrija un grupu psihoterapija, psihodrāmas līdera kvalifikācija
1996. Specializācijas kursi narkoloģijā
1993.-1996. Latvijas Medicīnas akadēmija, rezidentūra, psihoterapeita kvalifikācija
1987.-1993. Latvijas Medicīnas akadēmija, ārsta kvalifikācija

 

Zinātniskais grāds

Dr. med

Populārzinātniskas publikācijas

populārzinātniskas (7) un zinātniskas (51) narkoloģijas jomā par alkohola, narkotiku
atkarīgo psihosociālo funkcionēšanu, līdzatkarību, narkoloģiskās palīdzības iespējām,
mākslu terapiju

Darba pieredze

No 2014. Rīgas Stradiņa universitāte, docente
2008.-2013. Rīgas Stradiņa universitāte, stundu pasniedzēja
No 2004. Privātprakse narkoloģijā un psihoterapijā
1996.-2014. Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs, narkoloģe-psihoterapeite
1994.-1996. Aizkraukles Veselības centrs, psihoterapeite

 

 

 

 

Cita informācija

Latvijas Zinātnes padome, eksperte
Journal of Alcoholism & Drug Dependence (JALDD), redkolēģijas locekle
Society for the Study of Addiction (SSA), biedre
European Society for Biomedical Research on Alcoholism (ESBRA), biedre
International Society for Biomedical Research on Alcoholism (ISBRA), biedre