Par mums > Mūsu biedri > Tarass Ivaščenko

Dr. Tarass Ivaščenko

Metodes

Individuālā psihodinamiskā psihoterapija pieaugušajiem un pusaudžiem. Atbalsta terapija.

Krīžu intervence. Medikamentozā terapija.

"Skype" terapija.

Kontakti

Mob. tālr. 29881571, e-mail:  tarass.ivascenko@gmail.com , www.ivascenko.com

Darba valodas

Latviešu, krievu, angļu

Prakses vieta

Salaspils, Lauku iela 8

Izglītība

Rīgas Stradiņa Universitēte, doktorantūras nodaļa. Studijas programmā „Medicīna", Darba tēma
"Depresijas simptomātika un oksidatīva stresa radītāji saistību ar stabilu Koronāro Sirds Slimību (KSS) gaitu", 2015.g.
Viļņas Universitāte, Psihiatrijas un psihoterapijas katedra, mācības kursā "Psihodinamiskas psihoterapijas pedagogu un supervizoru apmācība" 2013. - 2015.g.

Rīgas Stradiņa Universitāte, Psihoterapijas rezidentūra, 2008.-2012.g.

Ģimenes un pāru terapijas apmācība pēc McMaster modeļa, 2009.g.-2011.g.

Rīgas Stradiņa Universitāte, ārsta grāds 2008.g.

Pētījumu tēmas

Psihoterapeits projektā "Psihoemocionāla atbalsta sistēmas Neatliekamās Medicīiskās Palīdzības Dienesta darbiniekiem izveide", 2012.g. - 2013.g

Psihosomatiska pieeja kardioloģiskiem pacientiem. Aleksitīmija. Posttraumatiska stressa sindroms.

Grupu terapeits projektā "Emocionāls atbalsts pirmspensijas un pensijas vecuma personām ar sociālās izolēšanās problēmām".

Populārzinātniskas publikācijas

Publikācijas un intervijas par psihodinamiku, psihosomatisko pieeju, emocionāliem

Darba pieredze

Pasniedzējs RSU Iekšķīgo slimību katedrā, no 2015 g.

Prof.asist.  RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedrā  2011. -1015. g.

Stažējies Vācijā, Regensburgas Universitātē, pieredzes apmaiņa arī citās Vācijas psihosomatiskā profila klīnikās

 

Stundu pasniedzējs RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedrā 2009.- 2015. g

Stundu pasniedzējs RSU Iekšķīgo slimību katedrā kopš 2015.g.
Rezidenta vadītajs LU Tālākizglitības fakultāte kopš 2015.g.

 

 

Cita informācija

Psihoterapijas studentu Zinātniskā pulciņa vadītājs,  2009. gadā

 

Eiropas Psihosomatiskas Medicīnas Associācijas biedrs,  kopš 2012.gada

Eiropas Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas ārstu asociācijas biedrs

Latvijas Ārstu biedrības  apmācīttiesīgs ārsts