default

Latvijas Ārstu psihoterapeitu asociācija (LĀPA)

LĀPA ir biedrība un Latvijas Ārstu biedrības kolektīvais biedrs, kas apvieno 76 psihoterapeitus un psihosomatiskās medicīnas ārstus un 27 veicinātājbiedrus. Dibināta 1991.gadā. LĀPA misija ir rūpēties par ārstu psihoterapeitu kvalitātes augstāko standartu uzturēšanu. Tā rūpējas par psihoterapeitu izglītību un kvalifikāciju. LĀPA ir valsts uzticēta ārstu sertifikācijas funkcija psihoterapijas specialitātē. LĀPA popularizē zināšanas psihodinamiskajā psihiatrijā, psihosomatiskajā medicīnā un psihoterapijā.
Šīs mājaslapas mērķi ir:
• veicināt mūsdienīgu, zināšanās pamatotu izpratni par psihisko veselību,
• informēt par LĀPA aktivitātēm, sadarbību ar radniecīgām organizācijām,
• uzturēt dialogu ar visiem, kuriem ir interese vai nepieciešamība - sniegt informāciju par dažādām psihoterapijas metodēm, dot iespēju uzdot jautājumus un saņemt atbildes un palīdzēt izvēlēties savu terapeitu.

 "Dzīvē Veselības un Neirozes atšķirība ir praktiska un skaidri redzama: vai cilvēkam ir saglabājusies spēja baudīt dzīvi un strādāt."   

Zigmunds Freids


Psihoterapijas metodes

Page 1 of 2  > >>

LĀPA ielūdz prof. Salmanu Akhtaru uz Rīgu!

12.-13. aprīlī Rīgā viesojas psihiatrijas profesors, praktizējošs psihoanalītiķlis Salman Akhtar. Konferences tēma "Pieci terapeitiskā rāmja izaicinājumi: Robežas, nauda, apgrūtinājumi klausīties, apdraudoši satricinājumi un pašnāvības draudi". Iespēja baudīt dzejas lasījumus un piedalīties profesora Salmana Akhtara nesen iznākušo 10 grāmatu sējumu "Selected Papers of SALMAN AKHTAR" atklāšanas svētkos.

Tālāk
Psihoterapija neirozinātnes skatījumā

Vai  psihoterapijā izmantotie pieņēmumi   nav atpalikuši? Neirozinātnes atziņas  paver jaunu skatījumu  uz tādiem atklājumiem,  kā transference.

Tālāk
Transferencē fokusēta psihoterapija beidzot arī Latvijā!

Transferencē fokusēta psihoterapija (TFP)  ir viena no galvenajām pierādījumos balstītām  metodēm, kas īpaši efektīva  personības traucējumu ārstēšanā.Sadarbībā ar Starptautisko TFP  asociāciju  vairāki   mūsu  ārsti apguvuši teorētisko bāzes moduli,  astoņi kolēģi  uzsākuši  praktisko apmācību.

Tālāk
Lekcijas un semināri

 

Latvijas Ārstu psihoterapeitu asociācija piedāvā  izglītojošu semināru un lekciju ciklus.

Tālāk