Jautājumi > Biežāk uzdotie jautājumi

Biežāk uzdotie jautājumi

Kā izlemt, pie kura ārsta pieteikt pirmo vizīti?

Lai izvēlētos psihoterapeitu, Jūs variet aplūkot mūsu mājas lapā www.arstipsihoterapeiti.lv kolēģu sarakstu sadaļā "Par mums". Uzklikšķinot uz vārdiem, daudziem kolēģiem atveras informācija par viņu izglītību, darba pieredzi, aptuveno vecumu, dzimumu, metodēm, darba valodām, prakses vietu, cik ērti Jums tas būtu, foto utt. Mūsu mājas lapā ir vairāku kolēģu raksti, varbūt tie Jums rada uzticēšanos un ir saistīti ar Jūsu problēmu. "Ieguglējot" ārsta vārdu, iespējams, var iegūt vēl kādu informāciju. Piezvanot vai aizsūtot e pastu, vai īsziņu ārstam, variet uzdot jautājumus, kas Jums svarīgi, uzzināt ārsta pieejamību (laikus), vizītes cenu.

Ceru, Jums izdosies izvēlēties kādu.

 

Ārste psihoterapeite un psihoanalītiķe

Dace Cerava


Jautājums loti vienkārš,cik maksā vizīte pie psihoterapeita?

Vizīte  maksā ne mazāk kā 35.00 eiro.  Tas būs  pie ārsta  rezidenta.  Privāti   praktizējoša ārsta psihoterapeita  vizītes vidējā maksa ir 60-70  eiro  .  Par valsts  apmaksātiem  psihiskās  veselības  pakalpojumiem  būtu jāinteresējas  Nacionālajā  Veselības  dienestā .   Ja tomēr doma  doties pie  privāti  praktizejoša ārsta, vislabāk ir piezvanīt izvēlētam psihoterapeitam un personīgi pavaicāt par samaksu, jo katrs ārsts pats sev to nosaka.

 

 

Kāda psihoterapijas metode ir visefektīvākā?


Katra psihoterapijas virziena vai metodes pārstāvji ir pārliecināti, ka tieši viņa piedāvātais veids ir pacientam vislabākais. Šobrīd pasaulē ir zināmi un tiek pielietoti vairāk kā 400 psihoterapijas metožu un tehniku pieaugušajiem un vairāk par 200 bērniem. Psihoterapijas efektivitāte tiek vērtēta pēc tā, cik noturīgas un pacientam labvēlīgas ir izmaiņas dzīvē pabeidzot ārstēšanu. Mūsdienās psihoterapijā novēro eklektismu vai dažādu metožu integrāciju vienotā veselumā, kam nav raksturīgi sekot viena virziena noteikumiem. Tomēr saglabājas divi pamatvirzieni : pirmais nāk no psihodinamiskajām (psihoanalītiskajām) un humānistiskām teorijām un otrs , kas balstās uzvedības, kognitīvajās un eksperimentālās psiholoģijas teorijās. Pirmajā virzienā pētījumi balstās klīnisko gadījumu analīzē, personiskā pieredzē. Otrajā virzienā pētījumos izmanto eksperimentālu datu iegūšanu no terapeitisku iedarbību tehnoloģijām pēc zinātniskiem principiem. Pirms dažiem gadiem ir tikuši veikti salīdzinoši pētījumi un noskaidrojās, ka abu šo virzienu dažādu metožu efektivitāte ir apmēram vienāda.

Latvijā medicīniskā psihoterapija pamatā balstās uz psihodinamisko (psihoanalītisko) domāšanu, pētījumiem psihosomatiskajā medicīnā un neirozinātnē.

Dr. Valdis Briedis