Kolēģiem > Apmācību programmas > Psihoterapeitiskā tehnika

Psihoterapeitiskā tehnika, 4. gads

Lekciju cikla  plāns.


18.09.2020. KBT tehniku integrēšana psihodinamiskajā psihoterapijā darbā ar pacientiem ar panikas traucējumiem. Monta Vasiļevska.


16.10.2020. Pusaudžu uzvedības traucējumi un identitātes difūzija. Ingrīda Rateniece.


27.11.2020. Narcisma paveidi pēc kontrtransferences. Aija Apele.


15.01.2021. Traumas ietekme uz bērna personības attīstību (ar klīniskā gadījuma analīzi). Silvija Lejniece.


19.02.2021. Kontrtransferences īpatnības sievietes psihoterapeites praksē. Andris Veselovskis.


19.03.2021. Īsā veida psihoterapija, interpersonālā pieeja. Žanete Sebre.


16.04.2020. Karasu pieeja somatiski slimu pacientu psihoterapijā. Inta Zīle.


Sākums pl.12.00.
Sīkāka informācija un pieteikšanās: Inta Zīle (m.t.:29100275; e-pasts: zile.inta@gmail.com).